KUULOLÄHIPALVELU

Kuulolähipalvelussa kuuloyhdistysten koulutetut vapaaehtoiset:

  • opastavat kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä
  • avustavat tarvittaessa kuulokojeen ja korvakappaleen puhdistamisessa sekä muoviletkun vaihdossa
  • tukevat ja neuvovat kuuloon liittyvissä kysymyksissä
  • ohjaavat tarvittaessa eri kuntoutuspalveluiden piiriin

Kuulolähipalvelun päämääränä on ehkäistä erityisesti ikääntyneiden huonokuuloisten syrjäytymistä ja tukea heidän suoriutumistaan jokapäiväisessä elämässä. Tavoitteena on saada kuulokojeet aktiiviseen käyttöön ja sosiaalisen kanssakäymisen helpottaminen. Palvelu on maksutonta ja kaikille avointa.  Palvelupisteissä voivat asioida kuulovammaisten lisäksi heidän omaisensa, ammattihenkilöt ja opiskelijat.  Asiakasta voidaan neuvoa myös puhelimitse ja kotikäynnillä.

Kuulolähipalvelu täydentää, vaan ei korvaa, julkisen terveydenhuollon palveluja. Julkisen sektorin kuulonkuntoutuksella ja kuulolähipalvelutoiminnalla on yhteinen tavoite: kuulovammaisen toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukeminen sekä kuulokojeiden aktiivinen käyttö. Kuulolähipalvelutoimijat tekevät usein yhteistyötä ammattilaisten esim. kotipalvelun kanssa. Vapaaehtoinen ei kuitenkaan korvaa ammattihenkilöä, eikä kunta voi siirtää omia velvoitteitaan vapaaehtoisen tehtäväksi.

Yhdistyksen kuulolähipalveluvastaava on pj. Eila Heinonen p.0500172324 eila.heinonen(at)joensuunseudunkuulo.fi

Kun TULET LÄHIPALVELUUN, niin ota kuulokojeesi ja KUULOKOJEEN OPASVIHKONEN (jos on tallella) mukaan!

LÄHIPALVELU JOENSUUSSA 2022

keskiviikko 9.3 ja 12.10 klo.13–14.30 Koivupiha, ryhmätila, Kirkkokatu 13 Joensuu
keskiviikko 6.4 ja 9.11 klo.13–14.30 Senioripiha, Mattitalo päiväkuntoutuksen tila,
Rauhankatu 1A Joensuu
keskiviikko 11.5 ja 7.12 klo.13–14.30 Suvituuli, päiväkuntoutuksen tila, Suvikatu 21
Joensuu
Yhdyshenkilöt;
- Matti Mutanen p 0504907925 matti.mutanen(at)live.fi
- Matti Maukonen p 0504437141 matti.maukonen(at)elisanet.fi

Myös kuuloilloissa on kuulolähipalvelua.

LÄHIPALVELU  KITEELLÄ 2022

Ajankohdat ilmoitetaan paikallislehdessä
yhdyshenkilöt;
- Eila Uuksulainen p 0504127005 eilahelenauuksulainen(at)gmail.com
- Anja Hentunen-Varis p 0503447384 anja.hentunenvaris(at)gmail.com

LÄHIPALVELU KONTIOLAHDELLA JA LIPERISSÄ on tauolla

LÄHIPALVELU ILOMANTSISSA 2022

ajankohdat ilmoitetaan paikallislehdessä yhdyshenkilö;

-Suvi Remes p 0400 234964

 

©2022 layout40 - Putteri (MMD Networks Oy)